یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۹

خرمن (خرمن جا – خرمن گاه)

 

  خرمن = توده هرچیز – محصول گندم وجو ودیگر غلات که روی هم انباشته باشند، توده غله که هنوز نکوفته اند- خرمنگاه – خرمن جا = جایی که کشاورزان در آنجا غله خود را خرمن می کنند. "فرهنگ لغت دهخدا"

  با شروع خرداد ماه کار آماده کردن خرمن آغاز می شد. روش کار بدین صورت است که ابتدا زمین راشخم می کنند بعد از آن به کل زمین آب می بستندودر آخر با وسیله ای به اسم ماله تخته سه تایی با عرض یک متر وطول دونیم مترکلیه کلوخ های بزرگ را خورد می کردندودر نهایت کل محوطه را کاه می پاشیدندوبا نیمه خشک شدن زمین با سنگهای سنگین به اسم (گنگل)زمین را سفت می کردندتا بتوانندغلات را با کمترین ضایعات درخرمن ریخته و برداشت نمایند در گذشته هر خانواده جائی مخصوص برای این کار آماده می کرد که به آن خرمنگاه ویا خرمن جا می گفتند که کل روستا بصورت متمرکز در گوشه ای ازروستابدین امر اختصاص پیدا می کرد.  

نوشته شده توسط ولى كاويانى فر در 15:58 |  لینک ثابت   •